افتخاری دیگر برای اعضاء محترم مجمع مدیران اداری و منابع انسانی چاپ فرستادن به ایمیل
اخبار
شنبه ، 29 دی 1397 ، 10:50

در چهاردهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی در تهران، جایزه تعالی منابع انسانی در سطح تقدیر نامه دوستاره به شرکت گسترش فولاد تبریز (جناب آقای دکتر عظمت) و جایزه تعالی انسانی در سطح گواهینامه به شرکت پمپ و توربین (سرکار خانم مهندس رزمجو) تعلق گرفت.

ضمن عرض تبریک، امید است در سالهای آتی شاهد استقرار تعالی منابع انسانی در سایر شرکتها وسازمان های استان باشیم.