چاپ

شركت شيرين تک تبريز
مدير عامل : ابراهیم یوسف زاده
مدير امور اداري و منابع انساني : منوچهر احدي‌فر
شماره تلفن شركت : 14-6307511
شماره فاكس: 6307462
آدرس وب سايت :
ايميل :