چاپ

گروه صنعتي درپاد تبريز (تحت پوشش شركت سرمايه گذاري گسترش فولاد تبريز)
مدير عامل : مهندس روشن رنجبر صباغ
مدير امور اداري و منابع انساني : سعید دانی
شماره تلفن شركت :33467511
شماره فاكس: 334677516
آدرس وب سايت :
ايميل :