چاپ

شركت : فولاد صنعت شهريار ( تحت پوشش شركت سرمايه گذاري گسترش فولاد تبريز)
مدير عامل : مهندس گل بابازاد
مدير امور اداري و منابع انساني : جواد فرّهي
شماره تلفن شركت : 04127280610
شماره فاكس: 04127280615
آدرس وب سايت :
ايميل :

 
دوره آخرین تغییرات قوانین و مقررات و آرا دیوان عدالت اداریدر حوزه روابط کار

دوره آخرین تغییرات قوانین و مقررات و آرا دیوان عدالت اداری در حوزه روابط کار

مدرس : جناب آقای دکتر حاتمی

زمان : روز چهارشنبه مورخه 1401/07/20 ساعت 10 تا 12

مکان : سالن اجتماعات باشگاه ورزشی کارگران واقع در ششگلان - جنب سازمان صنایع