چاپ

شركت ماشين آلات صنعتي تراكتورسازي ايران
مدير عامل : مسعود اهری زاد
مدير امور اداري و منابع انساني : وحید عباسخانی
شماره تلفن شركت : 4245867
شماره فاكس:4246026
آدرس وب سايت :www.itimco.ir
ايميل :

 
دوره آخرین تغییرات قوانین و مقررات و آرا دیوان عدالت اداریدر حوزه روابط کار

دوره آخرین تغییرات قوانین و مقررات و آرا دیوان عدالت اداری در حوزه روابط کار

مدرس : جناب آقای دکتر حاتمی

زمان : روز چهارشنبه مورخه 1401/07/20 ساعت 10 تا 12

مکان : سالن اجتماعات باشگاه ورزشی کارگران واقع در ششگلان - جنب سازمان صنایع