تشكيلات سازماني چاپ فرستادن به ایمیل

gharizadeh

رئيس مجمع : عبداله قاريزاده

مدير امور اداري و منابع انساني شركت پمپيران

شماره تلفن تماس :9~32890646-041

شماره فاكس32898446-041

 

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

 

 

 

NADERI

دبير مجمع : محمد رضا نادری

مدير اداري و منابع انسانی شرکت داروسازی دانا

شماره تلفن تماس : 36300771-041

شماره فاكس : 36300591-041

کدپستی : 5495151673

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید