پوشش بيمه بازنشستگي زنان خانه دار 18 تا 50 سال چاپ فرستادن به ایمیل

مديرعامل سازمان تامين اجتماعى اعلام کرد: در بخش بيمه زنان خانه دار زنان در رده سني 18 تا 50 سال تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، علي ذبيحي، گفت:حق بيمه زنان خانه دار از 30 درصد به 18 درصد کاهش يافت که دو سوم آن را دولت و يک سوم را خانم هاي خانه دار پرداخت مي کنند.


وي گفت: پس از آنکه لايحه افزايش سهم حق بيمه دولت و کاهش سهم حق بيمه زنان خانه دار تهيه و به دولت ارائه شد، اين لايحه در نشست امروز دولت مطرح و با کليات آن موافقت شد.

وي افزود: حق بيمه زنان خانه دار از 30 درصد به 18 درصد کاهش يافت که دو سوم آن را دولت و يک سوم را خانم هاي خانه دار پرداخت مي کنند. ذبيحي ادامه داد:دولت، سازمان تامين اجتماعي را مامور کرد سازوکارهاي قانوني بيمه زنان خانه دار را مهيا و اجرا کند.

وي اظهار داشت: اين سازمان براساس قوانين تامين اجتماعي و قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي درصدد است در کوتاه ترين زمان ممکن اين طرح را عملي کند.

ذبيحي ادامه داد: اين سازمان در نظر دارد زنان خانه دار غيرشاغل و زنان سرپرست خانوار را نيز تحت پوشش بيمه قرار دهد.

مشاور رئيس جمهور تاکيد کرد: به طورکلي در بخش بيمه زنان خانه دار در نظر داريم همه زنان داراي سنين 18 تا 50 سال را تحت پوشش قرار دهيم .

ذبيحي افزود: اين افراد جزء بيمه هاي اختياري خواهند بود و از تمام قوانين بازنشستگي، ازکارافتادگي و فوت بهره مند خواهند شد و قوانين بيمه درمان و بيکاري مشمول حال اين افراد نمي شود.

مديرعامل سازمان تامين اجتماعي درخصوص زنان سرپرست خانوار نيز گفت: در صورت تصويب درصد پرداختي حق بيمه زنان سرپرست خانوار توسط نهادهاي حمايتي، زنان سرپرست خانوار هيچ گونه حق بيمه اي پرداخت نمي کنند.

 
IMG_5170_resize.jpg