چاپ

شركت سرمايه گذاري گسترش فولاد تبريز
مدير عامل : محمدرضا زنوزي مطلق
قائم مقام ارشد: مهدي كشاورز رمضاني
معاونت پشتيباني : عبداله اقرعي
مدير امور اداري و منابع انساني :
شماره تلفن شركت :57- 04113375950
شماره فاكس: 04113370142
آدرس وب سايت :
ايميل :

 
دوره آخرین تغییرات قوانین و مقررات و آرا دیوان عدالت اداریدر حوزه روابط کار

دوره آخرین تغییرات قوانین و مقررات و آرا دیوان عدالت اداری در حوزه روابط کار

مدرس : جناب آقای دکتر حاتمی

زمان : روز چهارشنبه مورخه 1401/07/20 ساعت 10 تا 12

مکان : سالن اجتماعات باشگاه ورزشی کارگران واقع در ششگلان - جنب سازمان صنایع