دعوتنامه برای دوره تشریح قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی چاپ فرستادن به ایمیل
اخبار
يكشنبه ، 17 بهمن 1395 ، 11:13

کارفرمایان محترم

با سلام و صلوات بر محمد(ص)و آل محمد (ص)

احتراماً، در راستای ارتقای سطح دانش و اطلاعات مخاطبین، به ویژه کار آفرینان و کارفرمایان محترم از قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی، مقرر است دوره آموزشی با حضور کارفرمایان و رابطین بیمه کارگاه های مشمول کار، با موضوع "تشریح قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی" برگزار گردد.

علیهذا در کمال افتخار از رابطین محترم بیمه ای آن واحد دعوت می شود ، با حضور در این دوره آموزشی ، زمینه تسهیل و روانسازی هرچه بیشتر امور را فراهم آورند.

زمان: ساعت 09:00 لغایت 12:00 روز پنجشنبه مورخه 95/11/21

مکان: خیابان ارتش شمالی- سالن آمفی تئاتر اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تبریز

شایان ذکر است این دوره آموزشی طبق جدول ذیل تداوم خواهد داشت.

روز          تاریخ            موضوع

پنج شنبه 95/11/21 درآمد حق بیمه

پنج شنبه 95/11/28 بازرسی کارگاه ها

پنج شنبه 95/12/05 امور فنی بیمه شدگان، امور فنی مستمری ها و خدمات الکترونیک

صمد حسن زاه                                                                  جعفر سمساری

رییس اتاق بازرگانی ،صنایع،                                                 مدیر کل تأمین اجتماعی

معادن و کشاورزی تبریز                                                     استان آذر بایجان شرقی