مباحث مطرح شده در یکصد و هفتدهمین جلسه مجمع مدیران اداری و منابع انسانی چاپ فرستادن به ایمیل
اخبار
پنجشنبه ، 28 بهمن 1395 ، 15:06

باسمه تعالی

یکصد و هفتدهمین جلسه مجمع مدیران اداری و منابع انسانی ، روز چهارشنبه مورخه 27/11/95 در محل شرکت نوید موتور تشکیل جلسه داد.مباحث مطرح شده در جلسه به شرح زیر تقدیم می گردد:

طبق دستور جلسه جناب آقای مهندس حضرتی مدیر عامل محترم شرکت نوید موتور ضمن خیر مقدم ، توضیحاتی را در خصوص فعالیت ها و دستاورد های شرکت ارائه فرمودند.

جناب آقای قاری زاده رئیس محترم مجمع مدیران اداری و منابع انسانی ضمن خیر مقدم و تشکر از زحمات میزبان از مدیر محترم اداری و منابع انسانی شرکت نوید موتور سرکار خانم مهندس خواستار دعوت فرمودند که طبق دستور جلسه سخنرانی خود را بیان فرمایند.

سرکار خانم مهندس خواستار هم طبق دستور جلسه توضیحاتی در خصوص حقوق و مزایا شرکت و وضعیت نیروی انسانی بیان فرمودند.

در ادامه جلسه نماینده محترم سازمان امور مالیاتی جناب آقای پزشکی در مورد قانون ارزش افزوده و نحوه استفاده واحد های تولیدی از معافیت های مقرر در قانون ارزش افزوده بویژه تبصره 2 ( هزینه های ورزش و آموزش) و همچنین هزینه های معاینات قبل از استخدام و معافیت کارگران شاغل در مناطق محروم، نظامیان و فرزندان شهدا توضیحات لازم را ارائه فرموده و به پرسش های اعضای مجمع پاسخ های لازم را بیان فرمودند.

سخنرانی معاونت محترم روابط کار سازمان تعاون، کار و امور اجتماعی جناب آفای فتحی ، در خصوص سهم خدمات جبران خدمت توضیحات لازم را ارائه فرموده و اظهار داشتند بعلت پایین بودن سهم جبران خدمات در کشور ایران که یکی از آن موارد حقوق و دستمزد می باشد، پرسنل شاغل در واحد های تولیدی علاقه به دو شغله بودن داشته و پیگیری می نمایند که از بازنشستگی پیش از موعد استفاده نمایند، به این علت بهره وری نیز پایین می باشد و حوادث ناشی از کار در سطح بالایی قرار دارد. سپس در خصوص کارهای سخت و زیان آور و گروه های دوگانه آن ( الف و ب) و حداکثر میانگین عمر کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان آور بعد از دوران بازنشستگی توضیحات لازم را ارائه فرمودند.

ریاست محترم مرکز بهداشت حرفه ای استان جناب آقای مهندس سیدان اسکویی نیز طی سخنرانی خویش، بر لزوم معاینات قبل از استخدام و همچنین اندازه گیری عوامل سخت و زیان آور تأکید فرمودند و میانگین حوادث ناشی از کار در ایران را در مقایسه با سایر کشورها خیلی بالا توصیف فرموده، به نحوی که حوادث ناشی از کار و بیماری ناشی از شغل معادل پانصد هزار شغل جدید برای کشور هزینه بر می باشد. بعد از سخنرانی های فوق حاضرین جلسه از خطوط تولید شرکت نوید موتور بازدید و جلسه با ذکر صلوات به اتمام رسید.

س