برگزاری دوره ایمنی و بهداشت مواد غذایی چاپ فرستادن به ایمیل
اخبار
پنجشنبه ، 28 بهمن 1395 ، 16:48

اطلاع رسانی دوره ایمنی و بهداشت مواد غذایی با همکاری شرکت داروسازی دانا و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با حضور اساتید شرکت AGS

جزئیات دوره