تبریک کسب تندیس سیمین هفتمین جشنواره تعالی صنعت پتروشیمی ایران توسط شرکت صنایع پمپیران چاپ فرستادن به ایمیل
اخبار
سه شنبه ، 10 اسفند 1395 ، 16:09

دریافت تندیس سیمین هفتمین جشنواره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی توسط جناب آقای مهندس هیهات، مدیر عامل محترم شرکت صنایع پمپیران

جناب آقای مهندس هیهات

مدیر عامل محترم پمپیران

به لطف خدای باریتعالی، امروز دهم اسفند ماه 1395 شاهد کسب تندیس سیمین هفتمین جشنواره تعالی صنعت پتروشیمی ایران توسط شرکت صنایع پمپیران گشتیم .

به حقیقت افتخار کسب این موفقیت توسط شرکت پمپیران به عنوان بالاترین سطح اخذ شده تندیس تعالی سازمانی صنعت پتروشیمی ، در زنجیره تأمین  ، مایه سرفرازی و سر بلندی است.

امید است همواره شاهد موفقیت ، تعالی  و ترقّی پمپیران دانش بنیان باشیم.

سعید ربیعی

روابط عمومی شرکت صنایع پمپیران