کتاب نقش دل در مدیریت نوشته مرحوم مجتبی کاشانی چاپ فرستادن به ایمیل
اخبار
پنجشنبه ، 24 فروردين 1396 ، 09:33

ضمن تقدیر و تشکر از اشتراک کتاب توسط جناب آقای مهندس حامد قلیزاده

دانلود کتاب