شروع فعالیت نمایندگی انجمن مدیریت منابع انسانی ایران در استان آذربایجانشرقی چاپ فرستادن به ایمیل
اخبار
سه شنبه ، 12 ارديبهشت 1396 ، 11:35

برای پیوستن و دریافت اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایند.

انجمن مدیریت منابع انسانی ایران در استان آذربایجانشرقی