دعوتنامه یکصد و هجدهمین جلسه مجمع مدیران اداری و منابع انسانی چاپ فرستادن به ایمیل
اخبار
چهارشنبه ، 28 تیر 1396 ، 15:44

احتراما به استحضار اعضاء محترم مجمع مدیران اداری و منابع انسانی می‌رساند دو دستگاه اتوبوس راس ساعت هشت صبح جهت انتقال اعضاء محترم به شرکت مس سونگون از میدان منظریه و میدان بسیج در نظر گرفته شده است