تسلیت ایام 970316 چاپ فرستادن به ایمیل

چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی **** آن شب قدر که این تازه براتم دادند


طاعات‌تان قبول، حاجات‌تان رَوا، التماس دعا

 
IMG_5266_resize.jpg