تسلیت ایام 970316 چاپ فرستادن به ایمیل
اخبار
سه شنبه ، 15 خرداد 1397 ، 09:15

چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی **** آن شب قدر که این تازه براتم دادند


طاعات‌تان قبول، حاجات‌تان رَوا، التماس دعا