صادق، پدر آمد! چاپ فرستادن به ایمیل
اخبار
سه شنبه ، 5 تیر 1397 ، 11:16

حاج رضا اکبری، پدر شهید صادق عدالت اکبری و از رزمندگان 8 سال دوران دفاع مقدس دعوت حق را لبیک گفت

روحش شاد و یادش گرامی