نحوه عضويت چاپ

كليه مديران امور اداري و منابع انساني شركتها و سازمانهاي استان آذربايجان شرقي بشرط احراز شرايط عمومي ذيل ميتوانند به عضويت مجمع درآيند


شرايط عمومی عضويت:

 

1) تابعيت جمهوري اسلامي ايران
2) متدين به يكي از اديان رسمي.

3) متعهد به اجراي مقررات اساسنامه. ( متن اساسنامه مجمع )

4) اشتغال در يكي از واحدهاي حوزه فعاليت مجمع مديران اداري بعنوان مديراداري و منابع انساني.

 

مدارك لازم جهت عضويت عبارتند از:

تكميل فرم درخواست عضويت ( دريافت فرم درخواست عضويت )

دو قطعه عكس 4*3

تصوير صفحه اول شناسنامه

تصوير آخرين مدرك تحصيلی

سوابق فعاليت در زمينه منابع انسانی

معرفی نامه به امضای بالاترين مرجع سازمان

رسيد بانكی مبنی بر پرداخت حق عضويت به حساب بانكي مجمع به شماره 0510046242 نزد بانك تجارت شعبه قراملك

 

متقاضيان عضويت ميتوانند مدارك فوق را به آدرس پستي مجمع ارسال تا كارت عضويت ايشان صادر و ارائه گردد.

 
دوره آخرین تغییرات قوانین و مقررات و آرا دیوان عدالت اداریدر حوزه روابط کار

دوره آخرین تغییرات قوانین و مقررات و آرا دیوان عدالت اداری در حوزه روابط کار

مدرس : جناب آقای دکتر حاتمی

زمان : روز چهارشنبه مورخه 1401/07/20 ساعت 10 تا 12

مکان : سالن اجتماعات باشگاه ورزشی کارگران واقع در ششگلان - جنب سازمان صنایع