چاپ

شرکت بین المللی نوشابه سازی PEPSI
مدير عامل : دکتر رضا ابرقوئی
مدير امور اداري و منابع انساني : احد اسماعیل پور
شماره تلفن :36307401
شماره فاكس: 36307405
آدرس وب سايت : 
ايميل:

 
دوره آخرین تغییرات قوانین و مقررات و آرا دیوان عدالت اداریدر حوزه روابط کار

دوره آخرین تغییرات قوانین و مقررات و آرا دیوان عدالت اداری در حوزه روابط کار

مدرس : جناب آقای دکتر حاتمی

زمان : روز چهارشنبه مورخه 1401/07/20 ساعت 10 تا 12

مکان : سالن اجتماعات باشگاه ورزشی کارگران واقع در ششگلان - جنب سازمان صنایع