ولادت امام موسی کاظم (ع) مبارک چاپ فرستادن به ایمیل
اخبار
شنبه ، 10 شهریور 1397 ، 07:48

چه عالمی ست عالم باب الحوائجی

با توست نور اعظم باب الحوائجی

مهر تو است حلقه ی وصل خدا و خلق

داری به دست خاتم باب الحوائجی

در عرش و فرش واسطه ی فیض و رحمتی

بر دوش توست پرچم باب الحوائجی

در آستانه ی تو کسی نا امید نیست

آقا برای همه باب الحوائجی

"یوسف رحیمی"