دعوتنامه یکصد و بیست و ششمین جلسه مجمع مدیران اداری و منابع انسانی چاپ فرستادن به ایمیل

باسمه تعالي

اعضاي محترم مجمع مديران اداري و منابع انساني

با سلام

احتراما بدينوسيله از جنابعالي دعوت مي گردد در يکصدو بيست وششمين جلسه مجمع که روز سه شنبه مورخ 97/09/27 از ساعت 9 صبح به آدرس خيابان آزادي -نبش خيابان قطران- کميته امداد- طبقه 4 تشکيل خواهد شد،شرکت فرماييد.چنانچه مواردي را در جهت پيش بيني در دستور جلسه پيشنهاد مي فرمائيد. لطفا به نمابر 324466289 ارسال فرمائيد. پيشاپيش از مشارکت جنابعالي کمال تشکر را داريم.


با تشکر


دبير مجمع 
محمدرضا نادري

 
IMG_5254_resize.jpg