افتخاری دیگر برای اعضاء محترم مجمع مدیران اداری و منابع انسانی چاپ فرستادن به ایمیل

در چهاردهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی در تهران، جایزه تعالی منابع انسانی در سطح تقدیر نامه دوستاره به شرکت گسترش فولاد تبریز (جناب آقای دکتر عظمت) و جایزه تعالی انسانی در سطح گواهینامه به شرکت پمپ و توربین (سرکار خانم مهندس رزمجو) تعلق گرفت.

ضمن عرض تبریک، امید است در سالهای آتی شاهد استقرار تعالی منابع انسانی در سایر شرکتها وسازمان های استان باشیم.


 
DSC00016.JPG