دعوتنامه یکصد و سی و دومین جلسه مجمع مدیران اداری چاپ فرستادن به ایمیل

به استحضار اعضا محترم میرسانیم میزبان جلسه مجمع مدیران اداری و منابع انسانی شرکت پارس ساختار میباشد.

 
IMG_5126_resize.jpg