اقلام حقوقی معاف از مالیات چاپ فرستادن به ایمیل

اظهارنظر معاونت روابط کار وزارت کار، به سازمان امور مالیاتی درخصوص معافیت مزایای رفاهی و انگیزه ای که از شمول مواد ۸۲و۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج هستند .
این اقلام شامل کمک هزینه مسکن، کمک عائله مندی، کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، پاداش افزایش بهره وری و تولید هستند .
نکته بسیار مهم: جالب است بدانید که پاداش افزایش بهره وری و تولید، قبلا از شمول کسور تامین اجتماعی نیز معاف شده بود.


 
bon_0161.jpg