اطلاع رسانی همایش چاپ فرستادن به ایمیل
اخبار
سه شنبه ، 26 مهر 1401 ، 17:40

همایش هم اندیشی روش های نوین و کارآمد تامین نیروی انسانی فناور و متخصص (رینو جاب)

با محوریت شرکت های فناور و صنایع

چهارشنبه 4 آبان ماه 1401

ساعت 11 الی 13

با حضور پلتفرم های ملی کاریابی و کاریابی های استانی

ساختمان شماره 3 فنی حرفه ای تبریز

 
دوره آخرین تغییرات قوانین و مقررات و آرا دیوان عدالت اداریدر حوزه روابط کار

دوره آخرین تغییرات قوانین و مقررات و آرا دیوان عدالت اداری در حوزه روابط کار

مدرس : جناب آقای دکتر حاتمی

زمان : روز چهارشنبه مورخه 1401/07/20 ساعت 10 تا 12

مکان : سالن اجتماعات باشگاه ورزشی کارگران واقع در ششگلان - جنب سازمان صنایع