چاپ


شركت داروسازي دانا
مدير عامل : دکتر مهدی شیری
مدير امور اداري و منابع انساني : حسن علی حسینی
شماره تلفن : 36300771
شماره فاكس: 36300591
آدرس وب سايت : www.daanapharma.com
ايميل :alihosseiny@daanapharma.com

 
دوره آخرین تغییرات قوانین و مقررات و آرا دیوان عدالت اداریدر حوزه روابط کار

دوره آخرین تغییرات قوانین و مقررات و آرا دیوان عدالت اداری در حوزه روابط کار

مدرس : جناب آقای دکتر حاتمی

زمان : روز چهارشنبه مورخه 1401/07/20 ساعت 10 تا 12

مکان : سالن اجتماعات باشگاه ورزشی کارگران واقع در ششگلان - جنب سازمان صنایع