چاپ

شركت داروسازي زهراوي
مدير عامل : دکتر بهزاد محیط مافی
مدير امور اداري و منابع انساني : محمدرضا سپهری مقدم
شماره تلفن شركت : 36309265
شماره فاكس: 36309400
آدرس وب سايت :
ايميل :

 
دوره آخرین تغییرات قوانین و مقررات و آرا دیوان عدالت اداریدر حوزه روابط کار

دوره آخرین تغییرات قوانین و مقررات و آرا دیوان عدالت اداری در حوزه روابط کار

مدرس : جناب آقای دکتر حاتمی

زمان : روز چهارشنبه مورخه 1401/07/20 ساعت 10 تا 12

مکان : سالن اجتماعات باشگاه ورزشی کارگران واقع در ششگلان - جنب سازمان صنایع