صورتجلسه یکصد و بیست و ششمین جلسه مجمع مدیران اداری و منابع انسانی چاپ

باسمه تعالی

یکصد و بیست و ششمین جلسه مجمع مدیران اداری و منابع انسانی روز یکشنبه مورخه 27/09/97 راس ساعت 09:45 با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و پخش سرود غرور آفرین جمهوری اسلامی ایران، در سالن اجتماعات کمیته امداد امام خمینی(ره) واقع در چهارراه ابوریحان برگزار گردید.

در ابتدای جلسه از طرف میزبان محترم، جناب آقای مهندس ملا مهدی قائم مقام کمیته امداد ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمدگویی به تشریح وضعیت کمیته امداد پرداخته و فرمودند بعلت وضعیت اقتصادی حادث شده متاسفانه تعداد خانوارهای تحت پوشش افزایش چشم گیر داشته است. کمیته امداد با مبلغ ناچیز پرداختی در حکم عصا برای خانوارهای تحت پوشش است. ایشان ضمن تشریح فعالیت ها به ابهامات مطرح شده در فضای مجازی و بین مردم در خصوص کمیته امداد پاسخ و فرمودند که حقوق پرسنل کمیته امداد از طرف دولت تامین می شود . و ریالی از کمکها در جاهای دیگر هزینه نمی شود و ما اجازه نداریم کمک های واصله از یک منطقه را در منطقه دیگر هزینه و حتی خارج از کشور هزینه نماییم به عبارتی حق جا به جایی نداریم. نظارت و بازرسی های دوره ای، دیوان محاسبات و نماینده رهبری در خصوص کلیه فعالیت ها و تراکنش ها انجام می پذیرد.

جناب آقای فاتح معاونت محترم اشتغال کمیته امداد ضمن اشاره به متنوع سازی طرح های اشتغال فرمودند تدوین استاندارد فرش دستباف در جهت به سازی ، به بافی و همچنین کشت زعفران برای اولین بار در سردرود انجام و به اهمیت تصمیم سازی ، تصمیم گیری ، داشتن نگاه مکتبی و جهادی در این حوزه اشاره نمودند.

جناب آقای مهندس نادری دبیر محترم مجمع مدیران امور اداری و منابع انسانی ضمن تشکر از میزبان محترم ، از حضور حاضرین جلسه نیز در هوای بارانی و برفی تقدیر و تشکر نمودند و خبر از حضور آقایان دکتر محمد فاریابی و دکتر فتحی در جلسه دادند. در ادامه ایشان فرمودند:

تکالیف قانونی برای کارفرما : انجام آزمایشات بدو استخدام – پزشک معتمد – در صورت مشاهده مشکل – خودداری از اشتغال اولاً به خاطر سلامتی ایشان ثانیاً مشکلات قانونی بعدی برای کارفرما.

به عنوان نمونه با ادیومتری کم شنوایی مشخص شده توصیه می شود در صورت جذب حداقل مستندات کافی اخذ شود. در دفترخانه حاضر و اقرار نماید که با این مشکل وارد سازمان می شوم و در صورت تشدید کلیه عواقب آن بر عهده خودم خواهد بود.

تحویل وسایل حفاظتی – اخذ رسید – کاملاً به ریز : تاریخ تحویل + آموزش و نحوه استفاده + نظارت بر استفاده – اگر نظارت کردیم و دیدیم استفاده نمی کند مطرح کردن موضوع در کمیته انضباطی  ...

کارگر یک روزه برای کاشی کاری آوردیم باید قرارداد کارگری تنظیم و برای کارهای پیمانکاری مسئولیت جمعی خودش و اعضاء – بیمه ساختمانی و حتماً بیمه مسئولیت مدنی کارفرما داشته باشیم. در خانه اگر لوله کش و یا مثلاً نقاش آوردیم اگر حادثه اتفاق افتاد در همان لحظه تنظیم گزارش حادثه و ارائه به تامین اجتماعی و پرداخت حق بیمه همان روز را انجام دهیم.

در ادامه حاضرین جلسه پیرامون موضوعات مطرح شده نظرات خود را بیان فرمودند.

جناب آقای قاری زاده ضمن خوش آمدگویی، خبر افتتاح دفتر مدیران بازاریابی در تبریز به همت جناب آقای دکتر فاریابی دادند و در ادامه از جناب آقای دکتر فتحی دعوت فرمودند تا سخنان خود را بیان فرمایند.

ایشان هم به تشریح منحنی چرخه تولید یا بعبارتی منحنی عمر محصول PLC پرداختند و به اهمیت نوآوری و بازاریابی نوین در جهت جلوگیری از افول اشاره فرمودند.

در ادامه جناب آقای دکتر فاریابی ضمن تشریح افتتاح دفتر مدیران بازاریابی در تبریز و برگزاری مراسم افتتاحیه در تالار وحدت و اعلام آمادگی در جهت همکاری با شرکت ها ، کارخانجات و تمامی موسسات در جهت تربیت بازاریاب، ارائه راهکارها و خدمات رایگان به تشریح مدیریت بحران از دو رویکرد سنتی و مدرن پرداختند.

مدیریت بحران رویکرد سنتی: اتفاق بیافتد می آیم و حل می کنیم. ایثارگری می کنیم.

مدیریت بحران رویکرد مدرن: تیم بحران تشکیل می دهیم. نقاط بحران خیز ما در سازمان چه می تواند باشد(شناسایی).اعتصاب شد چکار کنیم؟ انگیزه پایین بود چکار کنیم؟

دلخراش ترین صحنه نداشتن انگیزه پرسنل است.

بزرگان مدیریت استراتژیک معتقد هستند که بنگاه های اقتصادی به دنبال رشد، سود و بقاء هستند که در ایران ما نه به رشد و نه به سود بلکه تنها به بقاء فکر می کنیم.

فروش فرزند بازاریابی است.

مشکلات شرکت را شفاف سازی کنیم.

مدیریت استرس

شناسایی گروه های غیر رسمی ، این همه اعتصاب حاصل گروه های غیر رسمی ، با آنها صحبت کنیم مشکلات را شناسایی کنیم.

صداقت در گفتار، از بازگو کردن مشکلات هیچ کس ضرر ندیده. احساسات را در مدیریت دخیل نکنیم.

عدالت برابری نیست جمله "ظلم به سویه عدل است" کاملاً اشتباه است. کسر 10 ساعت از اضافه کاری همه ... قانون جنگل در سازمان اجرایی نیست.

عدالت توزیعی : پول بدست آید مساوی تقسیم می کنیم. مبلغ تقسیم بر تعداد پرسنل

عدالت رویه ای : مساعده برای همه

عدالت مراودیه ای : در گفتار در کردار

غافل گیری نکنیم. تمامی آموزش ها و شرکت در نمایشگاه ها از امروز تعطیل.

در پایان ایشان به اجرای برنامه های مشترک با صدا و سیما با موضوعات اقتصادی اشاره و از مجمع مدیران و صاحب نظران دعوت فرمودند در این امر مشارکت داشته باشند.