عضويت ماشين آلات صنعتي تراكتورسازي ايران چاپ
اعضا
دوشنبه ، 21 ارديبهشت 1388 ، 07:48

شركت ماشين آلات صنعتي تراكتورسازي ايران
مدير عامل : مسعود اهری زاد
مدير امور اداري و منابع انساني : وحید عباسخانی
شماره تلفن شركت : 4245867
شماره فاكس:4246026
آدرس وب سايت :www.itimco.ir
ايميل :