چاپ

شرکت آهنگري تراکتورسازي
مدير عامل : مهندس جلال حيرت انگيز
مدير امور اداري و منابع انساني : پرویزی

شماره تلفن : 34249280
شماره فاكس: 34246024
آدرس وب سايت : www.itforging.com
ايميل :