عضويت کشت صنعت آذربايجان خاوري چاپ
اعضا
دوشنبه ، 21 ارديبهشت 1388 ، 07:38
شركت کشت و صنعت آذربايجان خاوري
مدير عامل : يونس ژائله
مدير امور اداري و منابع انساني : صفر خاني
شماره تلفن شركت : 4722372213
شماره فاكس: 3013
آدرس وب سايت :
ايميل :